Wat is LETS?

Wat is LETS?

LETS = Lokaal EigenTijds Samenwerken

LETS Mechelen telt ongeveer 75 leden van diverse leeftijd en achtergrond uit Mechelen en de ruime omgeving.

  • Uitwisselingen gebeuren in een niet-commerciële sfeer van respectvol overleg en vertrouwen.
  • We streven naar een positieve duurzame relatie tot mens en milieu.
  • LETS Mechelen is een vzw die steunt op de participatie van al haar leden.

4 Pijlers van LETS

  • Sociaal: Gelijke kansen, sociale cohesie en betrokkenheid van burgers bij de samenleving.
  • Welzijn: Gezondheid, kwaliteit van leven en het vermogen om persoonlijke doelen te bereiken.
  • Ecologisch: Het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van het milieu.
  • Economisch: Werkgelegenheid, groei, inkomensverdeling en het inzetten van talenten, vanuit de traditionele en alternatieve economie.

Elkaars talenten in alle eenvoud leren waarderen betekent leuke ontmoetingen, biedt op termijn een sociaal netwerk en maakt minder afhankelijk van de klassieke economie.

Lees meer over de Lets ‘spirit’.

Hoe werkt het?

Marte helpt Cindy met het werk in haar tuin en Cindy zet haar talent in om Aicha te helpen met het huiswerk van haar kinderen. Bart leent bij Aicha een aanhangwagen en geeft Marte advies bij het kopen van een nieuwe woning

Zo zetten we onze talenten en goederen in voor elkaar. Met LETS-punten, Blussers, de lokale munt van LETS Mechelen, houden we alles gemakkelijk bij. Als je iemand helpt, dan krijg je blussers. Met deze punten kan jij dan gebruik maken van het netwerk en zelf een dienst aanvragen.

Meer weten? Ga naar de FAQ (veelgestelde vragen & antwoorden)

De historiek

LETS staat voor “Local Exchange and Trading System” Vrij vertalen we dit naar “Lokaal EigenTijds Samenwerken”.

Het ruilsysteem in deze vorm ontstond in een plaats in Canada waar op korte termijn de werkverschaffing en dus rechtstreeks de inkomsten van mensen wegtrok. Uit noodzaak gingen zij weer ruilen, maar dan wel op een eigentijdse manier. Nadien heeft het idee zich snel verspreid over de hele wereld.

Momenteel zijn er meer dan 40 LETS groepen in Vlaanderen.

In 1994 werd ”LETS Vlaanderen” opgericht als steunpunt voor bestaande en nieuwe LETS-groepen. LETS Mechelen startte op 4 april 2011 met zijn eerste instapmoment.